People

Directors

 • Dr. Nausheen H Anwar

 • Dr. Noman Ahmed

 • Dr. Adam Abdullah

 • Soha Macktoom

 • Muhammed Toheed

Advisory Board

 • Dr. Aradhana Sharma

 • Dr. Sobia Kaker

 • Dr. Amiera Sawas

 • Dr. Sarwat Viqar

 • Yaminay Chaudhri

Team

 • Dr. Gulnaz Anjum

 • Atoofa Samo

 • Ali Samoo

 • Palvasha Shahab

 • Nirmal Riaz

 • Vikram Das

 • Abdul Rehman

 • Kanza Rizvi

 • Arsam Saleem

 • Duaa Sameer

 • Abeera Kamran